Stichting Hattum de Vries
WelkomBeleidsplanFinanciƫn Het bestuurFoto galerijNieuwsContact
Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hattum de Vries 2014 en 2015
In het seizoen 2014 bevond het archief van de Stichting zich in depot, desniettegenstaande heeft de stichting diverse activiteiten ondernomen.
2014
1.      Bijdragen aan de plaatselijke dorpskrant konden gecontinueerd worden.
2.      Een onderzoek naar de plaatselijke middenstand aanwezig voor 1945 is gestart en zal nog wel enige tijd vragen. Gebruik wordt o.a. gemaakt van bronnen, die ter beschikking zijn gesteld door het gemeentearchief en enkele aantekeningen van Oudegaasters.
3.      De stichting heeft een bijdrage geleverd aan de 4 mei herdenking.
4.      Er zijn een tweetal dia-avonden georganiseerd over oud Oudega.
5.      Een bijdrage is geleverd aan Monumentendag, bestaande uit een wandeling in het dorp langs een aantal monumenten. Aan de hand van een beschrijving worden de mensen door het dorp geleid. 
6.      Voor dorpsbelang heeft de Stichting een wandelroute van historisch mnateriaal voorzien.
7.      Diverse archieven zijn aan de Stichting overgedragen. De Stichting eigent zich het recht toe, daar eventueel in te schiften.
 
2015
1.      Het onderzoek naar de plaatselijke middenstand zal ook komend seizoen plaatsvinden.          
2.      Medewerking aan de 4 mei herdenking.
3.      Een aantal dia avonden over oud Oudega.
4.      Een nieuwsbrief zal opgestart worden voor de bewoners van Oudega. We hopen de communicatie en bekendheid te verbeteren.
5.      Op de culturele dag Oudega 925 zal de Stichting vanuit de turfschuur een activiteit organiseren.
6.      Bij de opening van het MFC zal de Stichting een bijdrage leveren door een expositie te organiseren met stukken van Wietske de Vries en Jan Binnes van der Wal.
 
Uit contacten met groepen, uit omliggende dorpen, die interesse hebben in historisch onderzoek, blijkt dat overleg over gemeenschappelijke zaken versterking kan betekenen .
December 2014Algemene doelstelling

De Stichting Hattum de Vries, opgericht op 16 november 1995 heeft zich als doel gesteld: het beheren en conserveren van historisch materiaal afkomstig van Wytske de Vries betreffende de stoomboot de “ Voorwaarts “ II en andere uit overige bronnen afkomstige historische zaken betreffende Oudega, alsmede het op adequate wijze archiveren van dit materiaal en het opdoen en verspreiden van kennis uit deze gegevens te verzamelen met name in Oudega en omgeving.
Verwezenlijken van de doelstelling
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door

 * het doen van onderzoek
                                                                                    
 * het verzamelen van historisch materiaal.
                                                                                    
* het organiseren van activiteiten, zoals tentoonstellingen en het verzorgen van publicaties
                                                                                   
* het geven van voorlichting en informatie, o.a. d.m.v. het openstellen van het archief voor onderzoekers
                                                                                     
* het beheer en de conservatie van een geschikte archiefruimte
 In de acte van Statutenwijziging op 17 april 2008 wordt bovengenoemde herhaald.
Het actuele beleid
In de afgelopen jaren heeft de stichting tal van activiteiten ontplooid, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een tentoonstelling met de beide basisscholen in het kader van een herdenking. Daarnaast heeft ze publicaties verzorgd via de plaatselijke dorpskrant. Tevens heeft ze informatie verstrekt aan de historische kring uit Drachten.
Met ingang van 2013 is het archief in depot opgesteld in Oudega in afwachting van nieuwbouw. De Stichting vindt in het nog te bouwen MFC in waarschijnlijk 2014 een nieuw onderkomen. Het archief is op dit moment voor de stichting wel bereikbaar. In deze overgangsperiode blijven de leden van de stichting hun bijdragen voor de dorpskrant verzorgen en daardoor de doelstelling getrouw. Daarnaast probeert de Stichting via oude foto’s, die het dorp in kaart brengen, een avond te verzorgen.
Vermogen
De stichting beheert een bedrag van 2268,90 euro, ontvangen van Wytske de Vries, om haar doel te realiseren.
April 2013.                         
 WelkomBeleidsplanFinanciƫn Het bestuurFoto galerijNieuwsContact