Stichting Hattum de Vries
WelkomBeleidsplanFinanciën Het bestuurFoto galerijNieuwsContact
Financiën
Financiële jaarstukken Stichting Hattum de Vries over het jaar 2013
 
 
Exploitatieoverzicht 2013 van Stichting Hattum de Vries
 
 
BANK                                                                                        KAS
 
Saldo31/12/2012                                                    Saldo31/12/2012
 
€  2.559,21                                                                €   10,20
 
 
uitgaven:                                               uitgaven:      €     --,--
 
 
Kosten bank 2012                  €    13,45                       
Kosten bank 2013                  €    69,82
Lid Smelnes Erfskip                €    25,00
Afscheidskado Oeds               €    29,95
Hosting2go   website              €   34,95
 
                                               ---------                                                                               ------------
 
                                           € 173,17                         € --,--
 

Bank: Saldo                                        Kas: Saldo
01/01/2013       €    2559.21                 01/01/2013         € 10.20      
Uitgaves 2013    €     173.17                 Uitgaves 2013      €  0.00
Saldo  31/12/13  €   2386.04                Saldo  31/12/'13  € 10.20 
 
 
 
 
 
 
Aldegea, 23 februari 2013
 
Opgesteld door F Wijma


 WelkomBeleidsplanFinanciën Het bestuurFoto galerijNieuwsContact