Nieuws

ZOMERVAKANTIE
Gedurende de maand augustus is 'de Gearstal'gesloten. in verband met vakantie zal er niemand aanwezig zijn.

Vanaf de eerste week van september kunt u weer terecht op de vaste woensdagmorgen. Mocht het zo zijn dat u op een andere dag wilt langskomen?

Dat kan!

Neem contact op met één van de bestuursleden.

Tentoonstelling 'Aanloop en nasleep tweede wereldoorlog'.

In de maand mei 2022 heeft de stichting een druk bezochte tentoonstelling gehouden over de mobilisatie, de oorlogsjaren en de koude oorlog.

Het doel was om deze tentoonstelling in 2020, 75 jaar na de bevrijding, plaats te laten vinden. Door de wereldwijde uitbraak van het Corona virus bleek dit helaas dit jaar pas mogelijk

Een impressie van deze tentoonstelling zult u aantreffen op één van de volgende pagina`s