Bakkerij Kijlstra

In 1820 zijn er in Oudega ongeveer 10 bakkers, allen met een neven beroep.

Voor 1900 koopt Hielke Egberts Kijlstra, afkomstig van Drachten, een boerderij-bakkerij-drankenwinkel op het West 26 [nu hertenkampje] in Oudega. Hij wordt opgevolgd door Izaac Hielkes Kijlstra. In 1902 wordt zijn neef Hielke Egberts Kijlstra de volgende bakker maar zegt de boerderij vaarwel en koopt de gortmakerij aan de Buorren 8, om daar een bakkerij te beginnen.

Hielke Egberts Kijlstra komt al in 1912 te overlijden. Zijn vrouw hertrouwt met bakker Tjitze Kloosterman en deze doet in 1940 de bakkerij over aan zijn pleegzoon Egbert Hielkes Kijlstra, welke in 1963 besluit er een punt achter te zetten wegens gebrek aan een opvolger. Hiermee komt een einde aan een bakkerij die alle facetten van uitventen heeft meegemaakt. Roggebroden rondbrengen met de kruiwagen en met de broodzak op de rug, de bôllekoerrinster. Er komt verbetering met de hondenkar en later de ponywagen, de transportfiets en de gemotoriseerde bakfiets.