Enkabé winkel


Dit is een pand van vallen en opstaan.

In 1515 worden 35 huizen in brand gestoken onder aanvoering van de verdreven grietman Jelle Sickes in een strijd tussen Geldersen en Saksen. Het pand wordt herbouwd, maar in 1738 is er weer een grote brand in Oudega. Ook nu brandt dit huis volledig af.

Weer komt er een nieuwe woning.

In 1821 woont hier Joh. Jans Smits, hij is bakker van beroep. Verder is bekend dat vóór 1900 hier 3 gezinnen wonen en dat Jan Vaartjes hier schoenmaker is. In 1900 vertrekt Jan Vaartjes naar Buorren 17. Hendrik Herder, halfbroer van Vaartjes is hier in 1902 schoenmaker en scheerbaas.

Jan Weima [Jan Potskipper] trouwt met Sjoukje van der Kuip en beëindigt in1908 de potschipperij. Hij begint in het zelfde pand naast Herder een winkel in potten en pannen en andere huishoudelijke artikelen. Ook is hij hier bekend als kanariefokker. Wanneer Herder in 1923 vertrekt en Weima in 1927, koopt Sietse Kielstra in 1929 het pand.

Hij bouwt hier een nieuwe kruidenierswinkel met woonhuis en een afdeling drogisterij. Sietse en Fynke worden opgevolgd door hun zoon Jelke. In 1966 wordt de winkel beëindigd en is daarna woonhuis.