Fabrykswei 5Ate Gjalts Adema 1727-1819 is boer en bakker en trouwt in 1756 voor de tweede keer, nu met Aaltje Aalzens. Zij leefde van 1735-1785. Een dochter van dit echtpaar, Oedske 1762-1834 trouwt in 1794 met Gerben Hendriks de Vries, 1760-1834.

Gerben is bakker en jeneverstoker, hij krijgt de bijnaam Germ stoker. Het paar woont in bij haar ouders, en zij krijgen drie kinderen; Hendrik, Aaltje en Ate.

De winkel is aan de voorzijde van het huis, daarachter is de bakkerij.

Later woont hier Siebren Kornelis Andriessen, hij is ook bakker en in 1858 getrouwd met Folkjen. Er wordt tot ongeveer 1900 drank geschonken.

Dit pand wordt vaak dubbel bewoond. Links woonde de hoofdbewoner, o.a. de rijkspolitie, later de machinist van de zuivelfabriek Peet van der Woude.

De rechterkant, wat eerder bakkerij was, is later verbouwt tot woonkamertje, een keukentje en klompenhokje. Dit gedeelte heeft veel tijdelijke bewoners gehad.