Gereformeerde kerk en pastorie

 


De geschiedenis van de Gereformeerde kerk begint in 1836 in een boerderij van J.A. Mulder op It Utein onder leiding van Ds. Simon van Velzen. Aan de Achterwei wordt in 1841 een kerk gebouwd, deze wordt later voor vijfhonderd gulden verkocht aan Drachten; de kerk wordt steen voor steen afgebroken en weer opgebouwd aan de Dwarsvaart.

Naast de pastorie aan de Buorren, gebouwd in 1906, wordt in 1910 een nieuwe kerk gebouwd. De eerst steen wordt op 28 juni gelegd door Ds. Prins. De architect is onbekend, de kerk is gebouwd door C. Nijhuis uit Oudega en S. Tiekstra uit Nijega voor zesenvijftighonderd gulden. De eerste koster is G. Kooistra. Tot 1910 wordt de zang begeleid door muziekkorps en harmonium, daarna door het orgel van de firma A.J. Dekker uit Goes.

In 1922 worden aan de oost en westgevel galerijen gebouwd, de orgelgalerij ia later gebouwd.

Op een vergadering in 1978 moet een besluit worden genomen, de kerk verbouwen of nieuwbouw. De verbouw krijgt de meerderheid, de aannemers Douwe Bergsma, firma de Haan en Durk de Jong, en het schildersbedrijf van Arie van Keimpema krijgen de opdracht. In 1980 wordt met de werkzaamheden begonnen, de voorgevel wordt in de oude stijl behouden.

Helaas wordt de pastorie in 1972 afgebroken, er wordt een nieuwe woning gebouwd. In 1973 zijn Ds. Addis en zijn gezin de eerste bewoners. Na het vertrek van ds. Addis, volgen ds. Eigenhuis, ds. Stander, ds. Boschma en in 2015 is Lydia Veerman de eerste vrouw als predikant van de inmiddels protestantse gemeente. Per 1 augustus 2022 vertrekt Ds. Lydia Veerman naar Rijnsburg en is de gemeente vacant.