Great Haersmaskoalle


 


Op de plaats waar de Great Haersmaskoalle is gebouwd was eerder een speelveld. De scholen gebruikten het bij mooi weer om met de kinderen buiten spelletjes te doen. Ook was er een zandbak, hier wordt ook na schooltijd veel gebruik van gemaakt door kinderen uit de buurt.

In 1955 wordt hier een nieuwe openbare school gebouwd. Drie leslokalen en een handenarbeidlokaal.

De aannemer is J.T. van Manen uit Oudega. De school wordt geopend op 1 maart 1956.

Hoofd van de school is dan meester Jan Dijkstra, hij woonde in een nieuw huis naast de school.

Na Dijkstra komt in 1966 meester Bonne Bus, in april 1997 neemt Bus afscheid van het onderwijs.

Daarna wordt meester Michiel Wal directeur en vervolgens meester Frits Adema.

In 2002 wordt op het terrein naast de school een nieuwe school gebouwd, omdat het huidige gebouw niet meer voldoet aan de eisen.

In 2016 sluit de school en gaan de openbare school “Great Haersmaskoalle” en de christelijke school “De Grûnslach” verder als samenwerkingsschool “De Diamant” in het gebouw van de “De Grûnslach” aan de Buorren.

In 1961 verhuizen de kleuters naar de Great Haersmaskoalle, zij zaten vanaf de start van de kleuterschool in 1952 in het oude gebouw van de lagere school aan de Buorren 39a.

In 2017 wordt het gebouw verkocht aan Egbert en Janna van Reenen die er een dagbesteding voor mensen met een beperking in realiseren. In 2018 worden er acht appartementen in gebouwd waar cliënten kunnen wonen. Later is het verkocht en momenteel wordt er verbouwd. In 2022 zijn er ook tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne woonachtig.