Jonkersstee


 


De boerderij is gebouwd in 1834.

In 1879 komt Wieberen Jonker hier te wonen, en in 1917 wordt hij opgevolgd door zijn zoon Harm. In 1955 wordt Harm weer opgevolgd door zijn zoon, weer een Wieberen.

In 1963 vormen Wieberen en zijn broer Jan een maatschap. In 1967 verhuizen Wieberen en Jantje naar een boerderij op It West, en blijven Jan en Dieke op de boerderij wonen. In 1988 wordt het een maatschap met Jan en zijn zoon Sietse.

In 1993 verhuizen Sietse en zijn vrouw Hennie naar een boerderij op Mounehoek.

Jan en Dieke zijn dan al gestopt met boeren, en zijn verhuisd naar Buorren 44.

De boerderij staat leeg en wordt in 1994 afgebroken.

Op deze plaats wordt de Jonkersstee gebouwd en wordt in 1997 geopend. Het is woonvorm voor ouderen. Er zijn elf appartementen met een ruime kamer, open keuken, een slaapkamer en een ruime zolder. Ook zijn er vier aanleunwoningen. Er is een gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten.