Kleermakerij met winkel, postkantoor Elektrotechnisch bedrijf


In 1908 laat Enne Steenbeek, kleermaker aan de Sânbuorren hier een kleermakerij met winkel bouwen.

Maar de concurrentie vanuit Drachten en Leeuwarden is groot. Steenbeek wordt naast kleermaker ook postkantoorhouder en postbode. Het eerste postkantoor van Oudega is nu hier gevestigd en er is een telefoonaansluiting. In 1925 krijgt Steenbeek ontslag. Er komt eerst een vrouwelijke vervanger, zij is bij Bonne en Atsje Dijkstra in de kost. Douwe van der Kooi is postbode en wordt de nieuwe postkantoorhouder. De kleermakerswinkel is nu een kruidenierswinkel van zijn pleegmoeder Jitske Rijpkema-Welling. Ook van der Kooi krijgt ontslag en in 1934 is Jan Huizing postkantoorhouder. Wel blijft van der Kooi hier nog even kruidenier, daarna is er een schoenwinkel van een broer van Huizing.

In 1945 wordt Rones de Vries de nieuwe postkantoorhouder, hij is vanaf 1938 al hulpbesteller. De winkel is nu postkantoor en Rones de Vries en Fokje Schonenburg wonen aan de kant van de Fabriekswei. Huizing blijft aan de oostkant wonen en begint een electriciteitsbedrijf.

In 1952 verhuist het postkantoor naar Buorren 20. De winkel is nu een winkel voor elektrische huishoudelijke artikelen. Het woongedeelte aan de Fabrykswei wordt achtereenvolgens door vele pasgetrouwde stellen bewoond.

In 1968 wordt Hero Postema eigenaar van het bedrijf. Postema vertrekt in 2003 naar Nijega. Het pand is dan woonhuis voor twee gezinnen, daarna voor één gezin.