Kooistra's manufacturen


 


Wieberen en Jeltje Jonker laten in 1919 het huis bouwen als rentenierswoning naast hun boerderij, de eerste steen wordt gelegd door zoon Marten. In 1924 komt Wieberen te overlijden, en zijn vrouw blijft hier wonen tot haar overlijden in 1945.

In 1946 wordt het huis gekocht door kapper Zijlstra, hij woonde aan de overkant; Buorren 19.

In 1949 verhuist Zijlstra naar Holland.

Dan komt in 1950 Kees Steendam hier te wonen, hij heeft een textielzaak.

In ±1955 wordt het pand gekocht door Gerben en zijn vrouw Jacoba Kooistra, en wordt de textielzaak van de familie voortgezet.

In 1980 krijgen de familie Kooistra het postagentschap erbij.

En in 1988 stopt de familie met de zaak, het pand wordt afgebroken en hier komt de nieuwe Rabobank die op 8 december feestelijk geopend wordt.

In 2003 koopt de Jonkersstee de bank door samen te werken met de woningbouwvereniging.

Er is weinig klandizie meer en de bank is nog maar twee dagdelen per week open.

In december 2003 sluit de bank en wordt het een zorgsteunpunt van Zorgkwadrant, welke 24 uurs zorg verleent aan de ouderen die thuis zorg nodig hebben; het gebouw krijgt de naam It Lytshûs.

In 2013 wordt het pand verkocht aan Nicolien Ritsma en Ytsje Visser; het is nu een kapsalon “De Haarsalon”.