KunstmestloodsGjalt Wietzes Welling koopt in 1841 uit de openbare verkoop van Groot Haersma-State een perceel weiland genaamd ‘de Polle’.

Door vererving wordt in 1873 Sieberen Cornelis Andriesse, hij is getrouwd met Folkjen dochter van Gjalt Wietzes, eigenaar van de Polle.

In 1875 verkoopt hij de Polle aan Adolf Mulder.

Gjalt Hanzes Welling, beurtschipper, winkelier en kastelein koopt in 1923 van de erven Mulder een perceel weiland tussen de haven en de Slotsingel, genaamd ‘de Polle’.

In 1941 wordt zijn schoonzoon Tjitte de Vries eigenaar. Tjitte de Vries handelt al vanaf 1920 in kunstmest. Het gebruik van kunstmest wordt steeds groter met als gevolg dat de kunstmest nu in bulk per schip naar Oudega komt.

Als zoon Kornelis de Vries de nieuwe eigenaar is, bouwt hij op de Polle in 1953/54 een kunstmestloods met los-installatie. De kunstmest gaat nu vanuit het schip rechtstreeks in de loods en hier wordt de kunstmest in jutezakken gedaan met een gewicht van 50 kg.

In 1958 worden zijn zwager en zuster Fonger en Trijntje Bruinsma de nieuwe eigenaren.

Dit duurt tot 1970, dan neemt Henk Herder de handel in kunstmest over.

De loods wordt dan verhuurt aan onder anderen melkboer Rein van der Velde.

Klaas Wiersma is de volgende eigenaar en gebruikt de loods voor opslag van landbouwbenodigheden.

In 2018 koopt Jelmer Kleinhuis de loods en verbouwt de loods tot woonappartementen. Inmiddels zijn de appartementen allen bewoond en genieten de bewoners dagelijks van het mooie uitzicht op het vernieuwde haventerrein