Openbare Lagere SchoolOudega had al in 1581 een school, deze stond ook aan de Buorren waar nu de woningen staan met de huisnummers 45 en 47.

In 1866 wordt er een nieuwe school gebouwd op de Buorren 39a. De bouw wordt gegund aan bouwbedrijf Joh. H. Kant uit Ureterp voor de somma van f 4.518, --.

In 1920 vraagt het gemeentebestuur aan de inspecteur voor de lichamelijke opvoeding om er een lokaal bij te bouwen wegens toename van het aantal leerlingen. Een gymnastieklokaal zou dan ook wenselijk zijn, de kinderen van de bijzondere lagere school kunnen daar dan ook gebruik van maken.

Op 15 januari 1921 heeft de school 101 leerlingen. Er is geen bezwaar om een vierde leerkracht te benoemen en een nieuw lokaal erbij. In 1949 wordt besloten om de vaste onderramen te vervangen voor beweegbare ramen.

In de loop der jaren daalt het aantal leerlingen, één van de lokalen wordt in 1952 gebruikt voor de kleuters, en een ander lokaal wordt door beide scholen gebruikt als gymnastieklokaal.

In 1866 tot 1884 was meester Dirk J. Noordenbos hoofd van deze school, van 1884 tot 1902 meester Frederik Wilhelm Dijkstra. Hij werd opgevolgd door meester Steven Duursma van 1902 tot 1932.

In 1932 kwam meester H. Postma, en van 1937 tot 1946 meester Hemminga. Van 1947 tot 1951 meester O. de Jong en van 1951 tot 1956 meester H. Posma.

In 1955 is er een nieuwe school gebouwd aan de Great Haersmawei. De Great Haersmaskoalle.

In de school aan de Buorren worden gymlessen e.d gegeven.

In 1981 kopen Bauke en Janke de Vries de school, er vindt in een de school in verbouwing plaats voor woonruimte, en in

1985 begint de Vries hier een drukkerij. In 2005 wordt het gebouw verkocht. Van 2007 tot 2013 heeft Martine Pranger hier een kinderopvang.

Daarna alleen woonhuis.