Oud postkantoorOp deze plaats wordt in 1878 een huis gebouwd door Roel H. de Boer, de bewoners zijn Pieter en Antsje, hij was boer.

In 1927 komt Jan Weima hier te wonen, zijn bijnaam is Jan potskipper. Jan maakt prachtige, vaak bijbelse voorstellingen uit turf en botten. Deze voorwerpen zijn nog steeds te bezichtigen in “It Kokelhûs” van Jan en Sjut in Earnewâld.

Jan Weima overlijdt in 1934, zijn vrouw blijft hier nog enkele jaren wonen.

In 1952 wordt het bewoond door Rones en Fokje de Vries-Schonenburg, zij hebben een postkantoor, ook is hier telefoon waar veel mensen gebruik van maken, want nog lang niet iedereen heeft thuis telefoon.

In 1967 wordt aan de Wear voor de familie de Vries een nieuw huis gebouwd met postkantoor.

En in 1968 wordt het oude huis aan de Buorren gesloopt.

In 1988 komt op deze plaats een monument “bocht in de rivier”, gemaakt door Els Martin.