PetroleumhandelLieuwe Maske laat hier vóór1900 een woning met winkel bouwen, hij heeft een petroleumhandel en is marskramer. Hij gaat met een grote bak op zijn rug met galanterie de boer op. In 1912 verkoopt Maske zijn winkel aan Jille Pieters de Boer.

De Boer heeft hier een winkel genaamd ‘Albatros’ (of is dit een merknaam?)

Door brand wordt de winkel verwoest, dorpsagent Willem van Oostrum laat een nieuwe woning bouwen. In 1934 koopt gemeente Smallingerland de woning en de volgende bewoner is dorpsagent de Graaf.

Van 1939-1956 wordt de woning voor kortere duur verhuurd aan niet politieambtenaren uitgezonderd veldwachter Binnema.

Pas in 1956 komt hier weer een dorpsagent wonen. Ook de laatste dorpsagent F. van der Meer woont hier tot hij overgeplaatst wordt naar Drachten. Vervolgens wordt de woning door de gemeente Smallingerland verkocht.

Bewoners Fabrykswei 29:


Lieuwe Maske ? -1912

Jille en Fokje de Boer 1912-1921

Willem en Trijntje van Oostrum 1921-1934

Bartholomeus en Aukje de Graaf 1934-1939

Pieter Bergsma 1939-1940

Jan Zwerver 1940-1942

Jan en Dina Bennema veldwachter 1942 -1943

Jan en Metje Faber 1943-1956

Klaas en Aaltje Dantuma 1956-1961

Fokke en Pietje van der Meer 1961-1969

Johannes en Antje Witzenburg 1969-1999

Joeke Paulusma 1999-