Pompmakerij en kuiperij


Al in 1832 woont hier een kuiper Jan Oedzes Kuperus en na hem Oedze Jans Kuperus.

Folkert Douwes Kramer getrouwd met Gelske Douwes Vlieg en afkomstig van Achtkarspelen wordt in 1862 eigenaar van de kuiperij. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Douwe Folkerts Kramer getrouwd met Bontje Wolters Zandberg. Douwe is ook wagenmaker. In 1939 koopt Tsjirger van der Wal, afkomstig van Garijp, de wagenmakerij. Wanneer van der Wal in 1953 de zaak verkoopt, betekent dit einde wagenmakerij.

Wietze Bruinsma is in 1953 de nieuwe eigenaar hij werkt bij Philips. In 1957 begint Wieger Lindeboom hier een loonbedrijf.

In 1967 zijn de volgende eigenaars Henk en Jacob Herder. Henk komt hier te wonen en de loods wordt gebruikt voor veevoederopslag.

In 1970 zijn Jappie en Anneke Herder de bewoners. En in 2005 wordt de loods gebruikt door hun schoonzoon en is “Marinus Keukenstudio” hier gevestigd.