Smederij Kiers

 


In 1900 komt de familie Kiers naar Oudega.

De Cooperatieve Zuivelfabriek “De Hoop” is opgericht met als eerste direkteur de 31 jarige Hendrik Kiers, afkomstig uit Vries-Tynaarlo. In 1919 wordt H. Kiers vervangen als directeur van de zuivelfabriek. Timmerman Ellens bouwt in dat jaar een smederij voor de familie Kiers, Buorren 37. Zoon Marcus heeft het smidsvak geleerd bij familie van zijn moeder uit Vries, de familie Staal. Smid Marcus Kiers krijgt hulp van zijn broers Klaas en Hendrik en daarna van zijn broer Dirk. Klaas begint een eigen smederij op Quartrebras en Hendrik in Nijega. Behalve smid is Kiers ook elektricien en loodgieter. In 1977 wordt de smederij beëindigd.

Sindsdien is het een woonhuis