ZandpadenHoe en waarvoor de oude paden gebruikt werden, is ons verteld door A. Hospes, wiens vader deze paden gebruikt heeft om de melk bij de boeren op te halen en naar de zuivelfabriek te brengen.

Age Hospes gaat in zijn jonge jaren vaak mee en neemt later de melkrit over. Hospes begint de melkrit bij het paadje dat van de Skeane Heawei naar nummer 10 loopt met als bewoners de familie de Boer. Age Hospes fietst met het paard van huis af naar dit paadje en gaat naar nummer 10. Daar staat een slede klaar met een bus melk van de familie. Het paard wordt ingespannen en trekt de slede naar de Geasten nummer 9, waar de familie T. Breeuwsma woont. De slede wordt daar achtergelaten en Hospes haalt met het paard de melkwagen van nummer 8, waar de familie O. Kooistra woont. Daar staat de melkwagen altijd. Het paard wordt ingespannen en de bussen van de familie Kooistra worden er opgezet, vervolgens brengt het paard de melkwagen richting de Breeuwsma’s. Alle bussen van nummer 10, 9 en 7 en 5 van de familie Wiersma worden op de wagen gezet. Hospes rijdt nu naar de Skeane Heawei en stopt bij de familie de Vries. Het paard wordt uitgespannen en trekt nu een slede over een zandpad richting de familie van der Wal, de Geasten 1. Hij laadt een aantal melkbussen op en haalt dan bussen op bij de familie Veenstra, de Geasten 3 en de familie Lindeboom, de Geasten 4 en keert dan terug naar de Skeane Heawei .De bussen worden op de wagen gezet, enkele boerderijen worden nog aangedaan en daarna gaat het richting de zuivelfabriek. Oudega kent in 1959 nog ruim 100 boeren, die op kleinere schaal hun bedrijf uitoefenen. Op de Geasten is nu geen enkele boer meer actief. Nadat de melk gelost is, neemt Hospes de melkbussen mee terug. Veel zijn gevuld met “wei en sûpe” voor de kalveren. Nu gaat de rit in omgekeerde volgorde, de melkwagen wordt weer gestald, de slede meegenomen naar nummer 10 en Hospes fietst met zijn paard richting boerderij op de Wolwarren

De familie Veenstra, woonachtig op nummer 3, herinnert zich nog hoe het voor de ruilverkaveling een paradijs geweest is. Een prachtige natuur en eeuwenoude boerderijen, de familie Veenstra woont bijvoorbeeld in een boerderij van 1748, nog eigendom geweest van de Haersma’s, groot 50 pondemaat land thuis en 30 pondemaat land in de polder. Een pondemaat is 36,7436 are. In 1966 is de boerderij afgebroken t. g. v. de ruilverkaveling. Natuurlijk dienen de paden ook voor persoonlijk verkeer om even te buurten.